Bloemengroet

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar fam. Neeleman, Jan Slotswijk 7a en naar dhr. Andries Prins, Perebomenweg 28.

Lief en Leed

We willen iedereen die zorgen ervaart om gezondheid, onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan, verdriet en gemis kennen heel veel sterkte wensen. Maar vooral bidden we iedereen de liefdevolle en troostvolle nabijheid toe van onze hemelse Vader.

Mededeling van de Classis

Op 21 november 2022 ontvingen wij het bericht van de Classis Groningen-Drenthe met de volgende mededeling:

Het breed moderamen heeft besloten goedkeuring te verlenen aan de Hervormde Gemeente te Elim en de Gereformeerde kerk te Elim tot het samengaan in de Protestantse Gemeente De Bron te Elim,

nadat zij een positief advies heeft ontvangen van het classicale college voor de behandeling van beheerszaken Groningen – Drenthe over de voorgenomen vereniging.

Dit samengaan wordt geëffectueerd op de dag na het passeren van de notariële akte. Maar daarvan moet de datum nog bepaald worden.

Achter de sterren aan

Begin november verwelkomden we de kinderen, hun (groot)ouders en hun leerkrachten in de kerk tijdens de kerkschooldienst.

De Palm nodigt u in samenwerking met de paraplucommissie nu uit om op donderdag 22 december mee te wandelen langs het Kerstverhaal dat kinderen op verschillende locaties in het dorp uit gaan beelden. Het is een route van ongeveer 1,5 kilometer waarbij we rekenen dat het ongeveer anderhalf uur duurt van start tot het eind. Vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur zal om de 5 minuten een groep kinderen en volwassen starten bij de Palm.

Wanneer u mee wilt wandelen en op die manier het Kerstverhaal wilt beleven, vragen we u om u op te geven door onderstaand strookje voor 14 december bij Liana Zomer-Tibben, Het Hoosvat 28 in de brievenbus te doen.

U ontvangt in de week van 19 december bericht hoe laat uw starttijd is.

Met een hartelijke groet namens de Kerstwerkgroep

Opgave:         Achter de sterren aan

Naam:       …………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres:       …………………………………………………………………………………………………………………………..

Aantal wandelaars:  ………….

Kerstmarkt 17 december

De gezamenlijke kerken organiseren dit jaar een gezellige Kerstmarkt in de Open Deur aan de Dorpsstraat op:

Zaterdag 17 december van 15.00 tot 18.00 uur

Dit wordt een gezellige markt met veel leuke kerststukjes, kerstknutsels, lekkernijen en warme chocomelk! Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten! Iedereen is van harte welkom!

Wilt u ons helpen om hier een leuke dag van te maken? We kunnen uw hulp op vele manier gebruiken. Lever onderstaand opgavestrookje in, in de collectezak of meld je aan bij:

  • Liana Zomer-Tibben: lianazomertibben@ziggo.nl of 06-58 978 978

(het strookje mag ook bij haar in de brievenbus Het Hoosvat 28)

  • Mariëtte Wijnsma: m.wijnsma@live.nl of 06-13 551 776

Alvast hartelijk dank!

Namens de gezamenlijke paraplucommissie en activiteitencommissie

Photographics and Paintings

Ik geef me op voor:

¨         Het bakken van een cake/koek of iets lekkers
Misschien wilt u een lekkere cake/koek/appeltaart/(krenten)brood etc. bakken? Uw baksel kunt u zaterdag 17 december tussen 14.30 uur en 15.00 uur brengen op de Kerstmarkt.

¨         Knieperties bakken
Op donderdag 15 december in de Open Deur. Als je er één hebt, neem dan je eigen knieperties-ijzer mee!

¨  Ik kom van 9.00 tot 12.00 uur

¨ Ik kom van 13.00 tot 16.00 uur

¨         Bloemschikken/knutselen
Op donderdag 15 december in de Open Deur. Graag je eigen snoeischaar meenemen.

Ook zijn we op zoek naar snoeigroen! Takken, coniferen, buxus, hulst etc. Heeft u dat in de tuin? Dan houden we ons van harte aanbevolen!

¨  Ik kom van 9.00 tot 12.00 uur

¨ Ik kom van 13.00 tot 16.00 uur

¨ Ik heb snoeigroen beschikbaar (graag brengen donderdag 15 dec. om 9.00 uur)

¨         Helpen op de markt

Om de kramen de bemensen zijn we enthousiastelingen nodig op zaterdag 17 december om een uurtje te helpen bij het verkopen van de bloemstukken, knieperties, gemaakte baksels en koek en zopie.

¨  Ik kom van 15.00 tot 16.00 uur

¨ Ik kom van 16.00 tot 17.00 uur

¨ Ik kom van 17.00 tot 18.00 uur

¨ Ik heb geen voorkeur

Naam:                   ……………………………………….

Telefoonnummer:     ……………………………………….

                     

.