Dorpsstraatkerk → Dorpsstraat 23, 7916 PA Elim

Perebomenwegkerk: Perebomenweg 29, 7916 PE Elim tel. 0528 351400

Voorzitter → Dhr. J. Severin tel. 0610435143

2de Voorzitter → Dhr. J. de Jonge tel. 0653756859

Scriba → Dhr. R. Koekoek tel. 058 351448

Contactpersoon ”Lief en leed” → Mevr. C. van Blanken- Kroezen tel. 0528 351435

Koster → Mevr. L. Kikkert tel. 0652121742

Administratie Kerkrentmeesters →Mevr. M. Bruinsma tel. 0528 852851

Verzorging ”Kerkelijk meeleven” (KM) → Mevr. C. van Blanken- Kroezen tel. 0528 351435 en Mevr. G.  Severin- Vos tel. 0640843852    e-mailadres;  kmgeref@gmail.com

Verzorging PKN → e-mailadres;  elimspknnieuws@gmail.com

Kopieerwerk → Dhr. B. Hartman tel. 0528 351562

Beamercommissie → Dhr. W. Zwartscholten  e-mailadres; beamerteam@live.nl

Beheer website → Mevr. C. van Blanken- Kroezen tel. 0528 351435 en Mevr. G. Severin- Vos tel. 0640843852

Pastorale zorg → Een vriendelijk verzoek aan iedereen. S.V.P. alles wat te maken heeft met “Lief en leed” doorgeven aan Mevr. C. van Blanken- Kroezen tel. 0528 351435

Banknummer Kerkrentmeesters: NL16 RABO 0316601462

Banknummer Diaconie: NL20 RABO 0316600032

ANBI- nummer Kerkrentmeester Elim RSIN: 864936655

ANBI-nummer Diaconie Elim RSIN: 864936667

Samenstelling kerkenraad

Dhr. J. Severin tel. 0610435143 (voorzitter)

Dhr. R. Koekoek tel. 0612248845 (scriba)

Mevr. M. Wijnsma tel. 0613551776

Dhr. W. ten Caat tel. 0528 351650 (jeugdouderling)

Samenstelling diaconie

Dhr. H. Hummel tel. 0528 854299 (voorzitter)

Mevr. A. Snippe tel. 0528 351672 (secretaresse)

Mevr. E. Guichelaar tel. 0524 574865 (penningmeester)

Mevr. D. Prijs tel. 0528 351820

Kerkrentmeesters

Dhr. J. de Jonge tel. 0653756859 (voorzitter en 2de voorzitter kerkenraad)

Mevr. R. Schonewille tel. 0653799308 (notulist)

Dhr. F. Okken tel. 0621857714 (penningmeester)

Dhr. van Blanken tel. 0613109377

Mevr. L. Zomer tel. 06589878978