Perebomenweg 29, 7916 PE Elim

Telefoon kerkgebouw → 0528 351400

Voorzitter → Dhr. H. Bleker   tel. 0524 571774

Scriba → Mevr. W. Bleker- Seubring    tel. 0524 571774

Contactpersoon ”Lief en leed” → Mevr. W. Bleker- Seubring   tel. 0524 571774

Koster → Mevr. B. Stoter- Diphoorn   tel. 0528 351484

Hulpkoster → Mevr. W. Veldman- Wichgers Schreur   tel. 06 25266365

Boekhouder kerk → Mevr. W. Veldman- Wichgers Schreur   tel. 06 25266365

Preekvoorziening → Fam. Guichelaar   tel. 0528 352347

Preeklezer → Dhr. M. Tel   tel. 0528 351925

Organistenrooster → Dhr. W. Guichelaar tel. 0528 352347

Organisten → Dhr. A. Stoter tel. 0528 351484

Kerkradio→ Dhr. W. Wolting tel. 0528 351551

Verzorging ”Kerkelijk meeleven” (KM) → Mevr. C. van Blanken- Kroezen tel. 0528 351435 en Mevr. G.  Severin- Vos tel. 0528 351531    e-mailadres;  kmgeref@gmail.com

Verzorging PKN →  Mevr. I. Otten- Kordes tel. 0528 352383 en Mevr. G.  Severin- Vos tel. 0528 351531    e-mailadres;  elimspknnieuws@gmail.com

Kopieerwerk → Dhr. T. Otten tel. 0528 351792

Beamercommissie → Dhr. W. Zwartscholten  tel. 0582 351856    e-mailadres;  beamerteam@live.nl

Beheer website → Mevr. C. van Blanken- Kroezen tel. 0528 351435 en Mevr. G. Severin- Vos tel. 0528 351531

Bloemen → Mevr. J. Mulder- Guichelaar tel. 0528 853245 en Mevr. A. Wemmenhove- Wiersma 0528 351407

Pastorale zorg → Een vriendelijk verzoek aan iedereen. S.V.P. alles wat te maken heeft met “Lief en leed” doorgeven aan Mevr. W. Bleker- Seubring tel. 0524 571774 email wbleker2@freeler.nl

Samenstelling kerkenraad

Dhr. H. Bleker   tel. 0524 571774 (voorzitter kerkenraad en Kerkrentmeesters)

Mevr. W. Bleker- Seubring    tel. 0524 571774 (scriba)

Mevr. H. van Kempen- Bazuin   tel. 0528 850915

Dhr. W. en mevr. M. Zwartscholten- Guichelaar  tel. 06 15472316 (jeugdouderlingen)

Samenstelling diaconie

Mevr. A. Snippe- Veldman   tel. 0528 351672 (voorzitter)

Mevr. E. Guichelaar- Kuiper   tel. 0524 571865

Ouderling- Kerkrentmeester zonder wijk

Mevr. W. Veldman- Wichgers Schreur   tel. 06 25266365