Bloemengroet

De bloemen gaan deze week namens de gemeenten met een beterschapsgroet naar Mevr. Anneke Wemmenhove, M. Kuilerweg 3 en naar Dhr. Arend Mol, Mr. Pieterswijk 103.

Bij de dienst van 17 oktober

Zoals ook via de website van Elim te lezen was, zijn we na een groot jaar Coronastop, weer begonnen met “Exodus in Elim”.

Het is gelukt. Met een groep van meestal 10 mensen komen we eens per maand bij elkaar in de consistorie van de kerk aan de Dorpsstraat in Elim. We spreken met elkaar over het Bijbelboek Exodus. Ook mee- lezend met het boek van rabbijn Sacks: “Exodus, boek van bevrijding”.

Als Bijbelgedeelte voor zondag 17 oktober staat o.a. Exodus 6: 2-8 op het leesrooster.

Het is het gedeelte waar we in de leesgroep ook mee bezig zijn: ´En God zei tegen Mozes …. Ik ben de Heer ….. Ik Ben”.

En dan hoorde ik van de vraag van Luuk, net vier geworden. Hij was twee dagen naar groep 1 geweest en had wat opgevangen over God. “Mama, wie is God?”.

Genoeg om over na te denken.

Ds. André Heiner


Kerstmarkt 2021
Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan. Nu mag het weer en na het succes van de jaarmarkt, hebben we er dit jaar dubbel veel zin in! Daarom willen we alvast beginnen om te breien en te haken voor de kerstmarkt. We nodigen iedereen uit om mee te doen of om gezellig een kopje koffie te komen drinken. Op maandagavond staat vanaf half 8 de koffie klaar in de consistorie aan de Dorpsstraat. Wie later aan wil schuiven is ook van harte welkom.


De activiteitencommissie
Mededeling voor de Herv. gemeenteleden Er liggen enveloppen op de banken. Deze zijn bedoeld voor de Kwartaalcollecte. Deze kunt u volgende
week weer inleveren. Hopelijk is de inhoud dan verassend.