E

Bloemengroet

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar fam. Akse, Langewijk 21 en naar mevr. Anneke Wemmenhove, Marten Kuilerweg 3.

Lief en Leed

Vanuit de gemeente zijn er geen mededelingen.

We willen iedereen die zorgen ervaart om gezondheid, onderzoeken of behandelingen

moeten ondergaan, verdriet of gemis ervaren veel sterkte toewensen. Maar vooral bidden

we iedereen de liefdevolle en troostvolle nabijheid toe van onze hemelse Vader.

Lief en Leed

Wilt u iets vermeld hebben op de nieuwsbrief geef het dan door.

Mijn email adres is catharina@vanblankenelim.nl 

Gemeenteavond.

Op 6 juni is er weer een gemeenteavond.

Eén van de punten die op de agenda komen te staan is: wat willen we met onze kerkbladen.

De avond wordt gehouden aan de Perebomenweg en begint om half acht. De koffie staat vanaf kwart over zeven klaar.

Stroopwafels

De diaconie is heel tevreden over het verloop van de stroopwafelactie. De 35 dozen á 12 pakjes bleken achteraf niet voldoende. Lopers en kopers bedankt.


.