BLOEMENGROET

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar Dhr. Klaas Snippe, Mr. Pieterswijk 100a en met een hartelijke groet naar Dhr. Bertus Hartman, Perebomenweg 4.

Lief en Leed

Afgelopen donderdag 26 januari is Hilly v.d. Kooy, Het Hoosvat 40 in het UMCG geopereerd aan een aneurysma van de aorta. De operatie was goed geslaagd. We wensen Hilly veel beterschap en sterkte met het herstellen hiervan

Mevr. Gerrie Otten, Prieswijk 149, zal morgen geopereerd worden en krijgt dan een nieuwe knie. We wensen haar veel sterkte en hopen met haar dat de operatie mag slagen.

We willen iedereen, ook hen die hier niet genoemd zijn en ook zorgen kennen om gezondheid, onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan, verdriet en gemis ervaren, heel veel sterkte toewensen. Maar vooral bidden we iedereen de liefdevolle en troostvolle nabijheid toe van onze hemelse Vader.

Mededelingen

Bericht van de kerkenraad

Op de onlangs gehouden kerkenraadsvergadering is besloten om de door de Ger. Kerkenraad in gang gezette verkiezingsprocedure over te nemen. De op 25 december en 1 januari genoemde personen, te weten Jacques Severin en Daan van Blanken, hebben hun verkiezing aangenomen.

De bevestigingsdienst laat nog even op zich wachten daar er bezwaren zijn ingediend. De kerkenraad heeft geprobeerd die weg te nemen, maar is daarin niet geslaagd. Nu zal, zoals de kerkorde voorschrijft, het Classicale College van Opzicht gevraagd worden deze bezwaren te behandelen.


.