Bloemengroet

De bloemen zijn gisteren, als groet namens beide gemeentes, bezorgd bij dhr. H. Kordes, Prieswijk 30, mevr. T. Winter-Benjamins, Prieswijk 130 en naar mevr. M. Fidom-Pater, Prieswijk 110.

  • De bloemen zullen voorlopig namens beide kerken bezorgd worden door de bloemist. Dit gebeurt dan al op zaterdag, de kandidaat ontvangers worden vooraf ingelicht.

Lief en Leed 

Overleden
Mevr. Jantje Smit- Winkel, gewoond hebbend in de Berkenhof in Havelte is afgelopen vrijdag overleden. Langs deze weg willen we kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die haar dierbaar waren hiermee condoleren en veel sterkte toewensen. Maar vooral bidden wij hen de liefdevolle en troostvolle Nabijheid van onze hemelse Vader toe.

Dhr. Roelof Koekoek, van Leeuwenstraat 7, heeft t.g.v. een val 3 middenhandsbeentjes gebroken van de rechterhand. Voor het herstel is er gips omheen gekomen, naast het pijnlijke is het ook een lastige situatie om op halve kracht het type werk te doen. We wensen Roelof veel sterkte en een voorspoedig herstel toe.

Mevr. Riek Hartman, Perebomenweg 4, is de kuren goed doorgekomen en heeft goede uitslagen van de scan gehad. Zij werd kankervrij bevonden en komt in aanmerking om het komende jaar een immunotherapie te volgen in Groningen. Dat betekent een jaar lang elke 14 dagen hiervoor naar het UMCG, maar beiden zijn blij dat Riek deze therapie kan volgen. We willen Riek ook via deze weg feliciteren met dit geweldige nieuws en wensen haar ook voor dit vervolgtraject Gods Nabijheid toe.

Dit wensen we ook hen toe die eveneens zorgen ervaren om gezondheid, onderzoeken en/of behandelingen moeten ondergaan, wachten op uitslagen of verdriet en gemis kennen.


Struikelstenen in de weg naar Pasen

Aangezien de maatregelen de komende tijd hetzelfde blijven voor de kerkgang en het zingen, kan de groep Stricta Via niet de dienst verzorgen van 7 maart om 10.00 uur. Daarom hebben we als commissieleden een dienst opgezet waarbij we de liederen via YouTube laten horen en we samen door bidden, gedichten, bijbeltekst en uitleg stil willen staan bij het thema Struikelstenen in de weg naar Pasen. U wordt van harte uitgenodigd om de dienst te volgen via pkn-elim.nl.