Bloemengroet

De bloemen gaan vandaag naar mevr. A. Mol, Carstensdijk 57h en met de hartelijke felicitatie naar mevr. D. Santing-Winkel, Carstenswijk 101

Lief en Leed

Mevr. Antje Mol, Carstensdijk 57h, heeft vorige week dinsdag 25 mei een heupoperatie ondergaan in het ziekenhuis te Hardenberg waarbij zij  een nieuwe heup gekregen heeft. Na enkele dagen mocht zij weer thuis komen. We wensen haar ook via deze weg veel sterkte met het revalideren en een voorspoedig herstel toe.

Vorige week zondagmorgen 30 mei is Mevr. Roelie Guichelaar- Metselaar, De Splitting 4, op 92 jarige leeftijd overleden. De afscheidsdienst heeft gistermorgen plaatsgevonden vanuit deze kerk waarna de begrafenis plaatsvond op de Algemene Begraafplaats te Elim. We wensen allen voor wie zij een lege plaats achterlaat heel veel sterkte en troost van onze hemelse Vader toe. 

We willen iedereen, ook die hier niet genoemd zijn en zorgen kennen om gezondheid, onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan, verdriet en gemis ervaren heel veel sterkte toe wensen. Maar vooral bidden we hen de liefdevolle en troostvolle nabijheid van onze hemelse Vader toe.

Mededelingen

Fusie voortgang 

Op 27 februari vorig jaar is er door de Herv. gemeente en de Ger. kerk, beide te Elim,  besloten om te komen tot één Protestantse gemeente in Elim per 1 jan. 2021. Daartoe is toen een intentieverklaring getekend.

En toen kwam Corona. En toen kwamen de vakanties. En toen kwam corona nog een keer. En al die tijd gebeurde er nagenoeg niets, kón er eigenlijk ook niets gedaan worden.

Nu corona op z’n retour lijkt en er weer mogelijkheden zijn én lijken te komen, hebben beide kerkenraden besloten om de draad weer op te pakken.  T.o.v. 27 febr. 2020 is er wel iets veranderd, we hebben Hans Lowijs bereid gevonden mee te denken en helpen in het proces. Dit in overleg met én samen met dhr. Boer van Kerkvitaal. Beiden hebben hun ervaringen en specialiteiten waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Tijdens de gezamenlijke moderamenvergadering van 25 mei j.l. is dit met Hans Lowijs en een medewerker van Kerkvitaal, dhr. Vosselman, uitvoerig besproken. De streefdatum is nu 1 januari 2022. Als alles meezit moet dit kunnen volgens dhr. Vosselaar. Gezamenlijk bevestigen we hiermee de intentie van 27 febr. 2020 die we gezamenlijk nogmaals hebben ondertekend.

       

                                                                                                                      z