PKN nieuws 14 juli

Bloemengroet

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Ellie Zwiep en dhr. Arend Mol.

Lief en Leed

Er zijn veel zorgen in onze gemeente.

Andries Prins is afgelopen week weer geopereerd aan z’n been, hij is weer thuis. Andries veel sterkte en beterschap gewenst.

Trijnie Kruisselbrink kreeg ook slecht nieuws, er werd borstkanker geconstateerd (een lange weg van kuren en verdere behandeling ligt voor haar). Gelukkig zijn er verder geen uitzaaiingen. Trijnie we wensen jou en je gezin heel veel sterkte toe.

Afgelopen donderdag is mevr. Jantje Diphoorn- Kroezen overleden in de leeftijd van 90 jaar. De begrafenis is dinsdag 16 juli a.s. vanuit de Dorpsstraatkerk, aanvang kerkdienst 10.30 uur. We wensen de familie veel sterkte toe.

Vrijdagmorgen 12 juli is Gert Odink overleden in de leeftijd van 59 jaar, op een paar dagen na 60 jaar. De begrafenis vindt plaats op donderdag 18 juli a.s. de dienst is in besloten kring. We willen de familie Odink veel sterkte toewensen.

Binnen onze gemeente zijn er meerdere gemeenteleden die zorgen hebben over hun gezondheid, die in afwachting zijn van uitslagen of behandelingen. We willen voor hen bidden en eenieder de liefdevolle en troostvolle nabijheid toewensen van onze hemelse Vader.

Mededelingen:

Verhuizing naar Zuidwolde

Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van onze verhuizing naar Zuidwolde op zaterdag 15 juni 2024. Wij hebben een prachtige tijd gehad in Elim op de Langewijk 1, het ouderlijk huis van Fini. Maar om gezondheidsredenen van Walraad (hartklachten) hebben wij een nieuwbouwwoning gekocht (minder onderhoud en een kleinere tuin etc.) waarin we gaan wonen vanaf juni 2025. Tot die tijd huren we een woning in Zuidwolde. Ook willen wij op deze manier graag iedereen bedanken van onze gemeente De Bron in Elim. We hebben met veel plezier ons kosterschap uitgeoefend, de preekvoorziening, bouwcommissie, rommelmarkt etc. en hierin veel mensen mogen ontmoeten om mee samen te werken aan de Kerk van onze Heer Jezus!

Wij wensen u allemaal alle goeds toe en graag tot ziens!

Hartelijke groeten van Walraad en Fini Guichelaar.


Wilt u iets vermeld hebben in lief en leed, doe me een mailtje catharina@vanblankenelim.nl of bel 0528-351435.

.