Bloemengroet


De bloemen gaan namens ons allen met een hartelijke felicitatie voor hun 55 jarig huwelijk naar fam. T. Otten, Prieswijk 149 en met een beterschapsgroet naar Mevr. Dinie Prijs- Bos en naar fam. S. Oelen, Carstenswijk 60.

Lief en leed

Mevr. Dinie Prijs-Bos heeft afgelopen dinsdag 20 juli een staaroperatie ondergaan. We hopen dat dit een goed resultaat mag geven en wensen haar een voorspoedig herstel toe.
Op vrijdag 16 juli is op 90 jarige leeftijd overleden Mevr. Annie ten Caat- van der Weide. De dankdienst voor haar leven heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden in de Hervormde Kerk, en aansluitend was de begrafenis. Langs deze weg willen we haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen condoleren met het overlijden van hun moeder en (over) oma en hun Gods troostvolle nabijheid toe bidden.
We willen iedereen, ook hen die hier niet genoemd zijn en ook zorgen kennen om gezondheid, onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan of verdriet en gemis ervaren de liefdevolle en troostvolle nabijheid van onze hemelse Vader toe bidden.

Voor iedereen die vakantie gaat vieren thuis of op een andere plaats een hele fijne tijd van rust, plezier en ontspanning!

.

De Corona-regels.

Deze zijn onlangs versoepeld en wij passen e.e.a. uiteraard graag aan. 

Vandaag geldt (maar dat kan volgende week zomaar weer anders zijn):

  1. Aanmelden voor deelname aan kerkdienst blijft, + check gezondheid + handdesinfectie
  2. 1,5 meter afstand houden + looproutes aanhouden
  3. Zitplaatsen zoals aangegeven in de kerk
  4. Geen mondkapjes in kerk ook niet bij binnenkomst (wel 1,5 m)
  5. Intochtslied, slotlied en amen-amen-amen na zegen wordt meegezongen 
  6. Overige liederen via YouTube en orgel

MEDEDELINGEN

Een bericht van de gezamenlijke Diaconie

In verband met de Corona-regels wordt er dit jaar geen Worstenactie gehouden.

Daarom wordt de H.A. collecte en de uitgangscollecte besteedt aan dit doel.

Mededelingen

Fusie voortgang 

Op 27 februari vorig jaar is er door de Herv. gemeente en de Ger. kerk, beide te Elim,  besloten om te komen tot één Protestantse gemeente in Elim per 1 jan. 2021. Daartoe is toen een intentieverklaring getekend.

En toen kwam Corona. En toen kwamen de vakanties. En toen kwam corona nog een keer. En al die tijd gebeurde er nagenoeg niets, kón er eigenlijk ook niets gedaan worden.

Nu corona op z’n retour lijkt en er weer mogelijkheden zijn én lijken te komen, hebben beide kerkenraden besloten om de draad weer op te pakken.  T.o.v. 27 febr. 2020 is er wel iets veranderd, we hebben Hans Lowijs bereid gevonden mee te denken en helpen in het proces. Dit in overleg met én samen met dhr. Boer van Kerkvitaal. Beiden hebben hun ervaringen en specialiteiten waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Tijdens de gezamenlijke moderamenvergadering van 25 mei j.l. is dit met Hans Lowijs en een medewerker van Kerkvitaal, dhr. Vosselman, uitvoerig besproken. De streefdatum is nu 1 januari 2022. Als alles meezit moet dit kunnen volgens dhr. Vosselaar. Gezamenlijk bevestigen we hiermee de intentie van 27 febr. 2020 die we gezamenlijk nogmaals hebben ondertekend.

       

                                                                                                                      z