PKN nieuws 19 mei

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar het 40 jarig bruidspaar Simon en Wilma Motz en met een groet naar mevr. van Blanken- de Vries.

Lief en Leed

Afgelopen donderdag 16 mei waren Simon en Wilma Motz 40 jaar getrouwd, namens de gemeente van harte gefeliciteerd met dit huwelijks jubileum.

Binnen onze gemeente zijn er meerdere gemeenteleden die zorgen hebben over hun gezondheid, die in afwachting zijn van uitslagen of behandelingen. We willen voor hen bidden en een ieder de liefdevolle en troostvolle nabijheid toewensen van onze hemelse Vader.


Wilt u iets vermeld hebben in lief en leed, doe me een mailtje catharina@vanblankenelim.nl of bel 0528-351435.

.