Perebomenweg 25 Geref. kerk Dorpsstraat 23 NH kerk

Zondag 9 januari

10.00 uur

via kerkdienst meekijken

online dienst vanuit NH kerk

Ds. Bakhuis, Hoogeveen

Ouderling van dienst Willard/Marielle Zwartscholten Ada Hoorn
Collecte   diaconie/kerkrentmeesters
Deurcollecte   fonds verwarmingsinstallatie
Organist   Bert Bennink
Bloembezorging    
     

Zondag 16 januari

10.00 uur

Ds. de Groot, Emmen

de dienst wordt online

uitgezonden

via kerkdienst meekijken

Oud. van dienst Wilhelmien Veldman Roelof Koekoek
Organist Jan Nieuwland  
Bloemenbezorging    

K

vI