Voorlopig worden de diensten alleen online uitgezonden.

 

Perebomenweg 25 Geref. kerk

 Dorpsstraat 23 NH kerk

Zondag 28 februari

10.00 uur

2e Lijdenszondag

dienst NH. Kerk

 

Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut

Oud. van dienst Heleen van Kempen Roelof Koekoek
Collecte   Diaconie/Kerkrentmeesters
    Voorjaars collecte
    Bert Bennink

Bloembezorgsters

Bloemist Bloemist
     

 

Zondag 7 maart

10.00 uur

 

Dienst in NH kerk

3e Lijdenszondag

 

Paraplucommissie

Oud. van dienst Wilhelmien Veldman Wietze ten Caat
Organist         

Bloembezorgsters

Bloemist Bloemist

 

 

Struikelstenen in de weg naar Pasen

Aangezien de maatregelen de komende tijd hetzelfde blijven voor de kerkgang en het zingen, kan de groep Stricta Via niet de dienst verzorgen van 7 maart om 10.00 uur. Daarom hebben we als commissieleden een dienst opgezet waarbij we de liederen via YouTube laten horen en we samen door bidden, gedichten, bijbeltekst en uitleg stil willen staan bij het thema Struikelstenen in de weg naar Pasen. U wordt van harte uitgenodigd om de dienst te volgen via pkn-elim.nl.

 

KERKDIENSTEN IN CORONATIJD.

Onze overheid heeft allerlei veiligheidsmaatregelen genomen die zij goed achten voor onze gezondheid. Ook de PKN heeft een protocol opgesteld.

Enkele hiervan zijn als huisregels:

  1. Er mogen maximaal 30 personen (excl. medewerkers) aanwezig zijn.                                                        
  2. U moet u aanmelden voor kerkbezoek voor vrijdag 20.00 uur bij één van de scriba’s: Herv.: tel. 351448 of scriba.herv.elim@gmail.com en Geref. tel 0524-571774 of wbleker2@freeler.nl 
  3. We laten toe in volgorde van aanmelding.
  • De jas mag u niet ophangen in de garderobe maar moet u meenemen in de kerkzaal.
  • In de kerkzaal zijn de plaatsen aangegeven waar u mag zitten. Personen uit het zelfde huisgezin mogen bij elkaar zitten.
  • Buiten de eigen gezinsleden dient u tot anderen 1.5 meter afstand te houden.
  • We mogen niet zingen.
  • De collectes worden in één keer gehouden bij de uitgang, op de statafel staat een mand.
  • Vanaf 1 december zijn mondkapjes in de openbare binnenruimtes verplicht. Deze verplichting geldt NIET voor Godshuizen waaronder kerkgebouwen. Dit zijn besloten binnenruimtes. Het is dus aan uzelf of u zo’n mondkapje wilt dragen.
  • Bij het verlaten van de kerkzaal dient u de 1.5 meter afstand tot elkaar strikt in acht te nemen, daarna zo snel mogelijk het gebouw te verlaten.  Buiten gelden weer de algemene overheidsmaatregelen.

Tot slot: De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig.

Elk kerkgebouw heeft zijn eigen gebruiksplan en regelgeving.