rotestantse gemeente De Bron te Elim 

 Perebomenkerk

Dorpsstraatkerk

Zondag 10 december 10.00 uur

dienst Dorpsstraatkerk

Ds H. Brouwer, Rouveen

2e advent

Ouderling van dienst   Jacques Severin/Mariette Wijnsma
Collecte   Diaconie en Kerk
Deurcollecte   Kerk en Pastoraat

Organist 

  Jan Nieuwland
Bloembezorging   Reina Schonewille/Ina Kordes
     
Zondag 17 december 10 uur

‘Ds. Vulpen, Zwolle

3e advent

dienst Perebomenwegkerk
Ouderling van dienst Mariëtte Wijnsma en Bert Schonewille  
Organist Albert Stoter  
Bloemenbezorging Ada Hoorn/Jannie Snippe  

   

         

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                               I