Ook bij deze dienst bent u van harte uitgenodigd om vanaf 10:00 uur LIVE mee te kijken via https://pkn-elim.nl/kerkdienst-meekijken of via de kerktelefoon, ook hiermee hopen we toch het kerstgevoel bij u te creëren.

Er zullen ongetwijfeld in de gemeente nog allerlei ideeën zijn of opbloeien in na het lezen van dit bericht, maar voor nu leek ons dit de beste oplossing voor beide vieringen.

Wij hopen van harte dat wij u volgend jaar weer te kunnen ontvangen en wensen u in deze moeilijke periode, ondanks alles, toch gezegende kerstdagen.

Hartelijke groet, namens de beide kerkenraden en organisatie.

 

Pereboomweg 25 Geref. kerk

 Dorpsstraat 23 NH kerk

Zondag 10 januari

10.00 uur

Zie instructies onder aan deze pagina

Dienst in NH kerk

 

Ds. Bakhuis, Hoogeveen                                   

Oud. van dienst Marten Tel Bert Schonewille
Collecte   Diaconie/Kerkrentmeesters
Deurcollecte   Bouw en Restauratiefonds
Organist   Bert Bennink

Bloembezorgsters

   
     

Zondag 17 januari

10 uur

 

Ds. H. Scholing, Hoogeveen

 

 

Dienst Geref.Kerk

Oud. v. dienst Heleen v. Kempen Ada Hoorn
Organist Marga v.d. Zwaag           

Bloembezorgsters

   

 

KERKDIENSTEN IN CORONATIJD.

Onze overheid heeft allerlei veiligheidsmaatregelen genomen die zij goed achten voor onze gezondheid. Ook de PKN heeft een protocol opgesteld.

Enkele hiervan zijn als huisregels:

  1. Er mogen maximaal 30 personen (excl. medewerkers) aanwezig zijn.                                                        
  2. U moet u aanmelden voor kerkbezoek voor vrijdag 20.00 uur bij één van de scriba’s: Herv.: tel. 351448 of scriba.herv.elim@gmail.com en Geref. tel 0524-571774 of wbleker2@freeler.nl 
  3. We laten toe in volgorde van aanmelding.
  • De jas mag u niet ophangen in de garderobe maar moet u meenemen in de kerkzaal.
  • In de kerkzaal zijn de plaatsen aangegeven waar u mag zitten. Personen uit het zelfde huisgezin mogen bij elkaar zitten.
  • Buiten de eigen gezinsleden dient u tot anderen 1.5 meter afstand te houden.
  • We mogen niet zingen.
  • De collectes worden in één keer gehouden bij de uitgang, op de statafel staat een mand.
  • Vanaf 1 december zijn mondkapjes in de openbare binnenruimtes verplicht. Deze verplichting geldt NIET voor Godshuizen waaronder kerkgebouwen. Dit zijn besloten binnenruimtes. Het is dus aan uzelf of u zo’n mondkapje wilt dragen.
  • Bij het verlaten van de kerkzaal dient u de 1.5 meter afstand tot elkaar strikt in acht te nemen, daarna zo snel mogelijk het gebouw te verlaten.  Buiten gelden weer de algemene overheidsmaatregelen.

Tot slot: De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig.

Elk kerkgebouw heeft zijn eigen gebruiksplan en regelgeving.