Perebomenweg 25 Geref. kerk

Dorpsstraat 23 NH kerk

zondag 13 juni

10.00 uur

 

dienst NH Kerk

 

Ds. A.P.Heiner

Ouderling van dienst

 

Heleen van Kempen

 

Mariette Wijnsma

Collecte   diaconie/kerkrentmeesters
Deurcollecte   kerkrentmeesters
Organist   Bert Bennink

Bloembezorging

Gina Tel Jannie Wachtmeester/Reina Schonewille
     

zondag 20  juni

10.00 uur

Dhr. W. Kelder, Hoogeveen

Voorbereiding H.A

Dienst Geref. Kerk
Oud. van dienst Wilhelmien Veldman Roelof Koekoek
Organist Albert Stoter  
Bloemenbezorging Ina Kordes Roelie de Jonge

KERKDIENSTEN IN CORONATIJD.

Onze overheid heeft allerlei veiligheidsmaatregelen genomen die zij goed achten voor onze gezondheid. Ook de PKN heeft een protocol opgesteld.

Enkele hiervan zijn als huisregels:

  1. Er mogen maximaal 30 personen (excl. medewerkers) aanwezig zijn.                                                        
  2. U moet u aanmelden voor kerkbezoek voor vrijdag 20.00 uur bij één van de scriba’s: Herv.: tel. 351448 of scriba.herv.elim@gmail.com en Geref. tel 0524-571774 of wbleker2@freeler.nl 
  3. We laten toe in volgorde van aanmelding.
  • De jas mag u niet ophangen in de garderobe maar moet u meenemen in de kerkzaal.
  • In de kerkzaal zijn de plaatsen aangegeven waar u mag zitten. Personen uit het zelfde huisgezin mogen bij elkaar zitten.
  • Buiten de eigen gezinsleden dient u tot anderen 1.5 meter afstand te houden.
  • We mogen niet zingen.
  • De collectes worden in één keer gehouden bij de uitgang, op de statafel staat een mand.
  • Vanaf 1 december zijn mondkapjes in de openbare binnenruimtes verplicht. Deze verplichting geldt NIET voor Godshuizen waaronder kerkgebouwen. Dit zijn besloten binnenruimtes. Het is dus aan uzelf of u zo’n mondkapje wilt dragen.
  • Bij het verlaten van de kerkzaal dient u de 1.5 meter afstand tot elkaar strikt in acht te nemen, daarna zo snel mogelijk het gebouw te verlaten.  Buiten gelden weer de algemene overheidsmaatregelen.

Tot slot: De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig.

Elk kerkgebouw heeft zijn eigen gebruiksplan en regelgeving.