KM voor 1 t/m 29 augustus

KERKDIENSTEN

De Corona-regels.

Deze zijn onlangs versoepeld en wij passen e.e.a. uiteraard graag aan. 

Vandaag geldt (maar dat kan volgende week zomaar weer anders zijn):

  • Aanmelden voor deelname aan kerkdienst blijft + check gezondheid + handdesinfectie
  • 1,5 meter afstand houden + looproutes aanhouden
  • Zitplaatsen zoals aangegeven in de kerk.
  • Geen mondkapjes in kerk ook niet bij binnenkomst (wel 1,5 m)
  • Intochtslied, slotlied en amen-amen-amen na zegen wordt meegezongen.
  • Overige liederen via YouTube en orgel
  •  De diensten blijven ook te volgen via de livestream op de website.                                                                                                      

BLOEMENBEZORGING

1 augustus Alie Zwiers
8 augustus Allie Snippe
15 augustus Bertha Stoter
22 augustus Gea Severin
29 augustus Jenny Mulder

ONZE JARIGEN AUGUSTUS

DV 3-8 Br. A. Guichelaar 1940
DV 7-8 Zr A. Wemmenhove- Wiersma 1938
DV 20-8 Br. H. Zwiers 1941

ZINGEN.

De Geref. kerkenraad heeft besloten om het zingen tijdens kerkdiensten weer toe te staan. Dit wel in overleg met de predikant die voorgaat in de dienst. In de Ned. Herv. kerk gelden de regels van die kerk.

OPGAVE VOOR DE DIENST

Sinds de corona ons in de ban heeft, moest u zich, als u een kerkdienst wilde bijwonen, vooraf opgeven. Een enkele keer moesten we iemand weigeren, gelukkig is het altijd in goede harmonie gegaan. Allen dank voor dat begrip en het meewerken aan deze onaangename maatregelen.

Gelukkig zijn we nu in “betere” tijden beland, hoewel de cijfers wel weer wat opgelopen zijn. Er was in overleg tussen beide kerken besloten om de opgaveplicht af te schaffen. Maar later bleek dat dit niet toegestaan is.

Als er een besmetting plaats zou hebben moet duidelijk zijn welke mensen risico lopen. Daarom eist de overheid registratie van aanwezigen.

Gekozen is daarom door beide kerken om door te gaan met opgave vooraf bij één van de scriba’s:

Willie Bleker: 0524-571774 of wbleker2@freeler.nl

Roelof Koekoek: 351448 of scriba.herv.elim@gmail.com .

KOFFIE DRINKEN

Vanaf 11-7  t/m 22-8 willen we weer starten met gezamenlijk koffie drinken na de diensten. Zo kunnen we na de dienst weer elkaar ontmoeten en bij praten. Dit alles onder gepaste afstand van elkaar.

De Kerkenraden.

COLLECTEN

De afgelopen periode kon u i.v.m. de corona uitbraak de kerkdiensten alleen via de computer meemaken. Sinds kort mag er een beperkt aantal (30) mensen in de kerk aanwezig zijn. Hier lopen wij veel collectegeld mis.

U kunt dit goedmaken door een bijdrage over te maken op bankrekeningnummer van de Geref. kerk: NL 92 RABO 0316 6128 98 en op bankrekening nummer van de Diaconie: NL21 RABO 0316 6173 77.

Bij voorbaat hartelijk dank van Kerkrentmeesters en diaconie.

KOPIJ VOLGENDE KM:

Tot maandag 31 augustus 2021, voor 12 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres:  kmgeref@gmail.com

PASTORALE ZORG

Een vriendelijk verzoek aan iedereen. S.v.p. alles wat te maken heeft met “Lief en Leed” doorgeven aan één van onderstaande personen:

Ada Hoorn, tel.: 0528 352078, email: AdaJ.Hoorn@gmail.com

Marten Tel, tel. 0528 351925 email: marten@familietel.nl

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

WEBSITE

Op de website is een schat aan informatie te vinden omtrent de diensten, PKN- nieuws en KM. Ook wordt er aandacht aan de jeugd, financiën, algemene info, geschiedenis en contacten besteed.

Bent u dus op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl

Elim’s PKN nieuws

Wit u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com