KM voor 2 t/m 16 juni


BLOEMENBEZORGING

23 juni Ada v.d. Weide en Annelieke Bos
30 juni Dinie Prijs en Gina Tel
7 juli Femmie Zomer en Femmie Mol

LIEF EN LEED

Er zijn veel zorgen in onze gemeente.

Eddy Zwartscholten, kent zorgen om zijn gezondheid, onderzoeken moeten uitwijzen wat er precies aan de hand is en wat eventuele behandelplannen zijn. Eddy, Jannie heel veel sterkte gewenst.

Gert Odink, verblijft op dit moment in het ziekenhuis in Emmen. Inmiddels is hij naar Groningen geweest voor verdere onderzoeken. Nu is het wachten op de uitslag daarvan. Gert ook heel veel sterkte gewenst.

Afgelopen maanden heeft Loes Heiner, Prieswijk 43, diverse onderzoeken ondergaan in Hardenberg en Enschede. Op 4 juni hebben Loes en André de uitslag gekregen. De artsen hebben aangegeven dat operatie of verdere behandeling niet mogelijk is. Loes zal thuis de ontwikkeling van de ziekte verder afwachten.

Henk Prijs, is zondag 10 juni met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De maandag erna is hij geopereerd en een dag later mocht hij alweer naar huis. Hij voelt zich al veel beter. Henk we wensen je een spoedig verder herstel toe.

In de familie van Hendrik-Jan Hummel, is rouw, zijn broer is overleden. We wensen de familie Hummel veel sterkte met dit verlies.

Catharina van Blanken, is jl. donderdag onverwachts opgenomen in het ziekenhuis te Emmen. Zij bleek een longembolie en een ontstoken been te hebben. Catharina, wij hopen dat je snel weer opknapt en naar huis mag.

Ook in de familie van Kees en Hilly van der Kooij, is verdriet, hun (schoon)vader, Jan van der Kooij, is overleden. Hij wordt maandag vanuit de Dorpsstraatkerk begraven. Voorganger is Hans Lowijs. Kees en Hilly, veel sterkte, voor maandag, maar ook daarna.

Binnen onze gemeente zijn er meerdere gemeenteleden die zorgen hebben over hun gezondheid, die in afwachting zijn van uitslagen of behandelingen. We willen voor hen bidden en een ieder de liefdevolle en troostvolle nabijheid toewensen van onze hemelse Vader.

JARIGEN 75+ (t/m 25 juni)

  naam achternaam Verj. jaar
Zr. G. Krikken-Wachtmeester 23-6 1948
Zr. B. Prijs-Bos 25-6 1947

J

Hartelijk Gefeliciteerd!

VERANTWOORDING GIFTEN

Voor de bloemenkas is ontvangen:

1 x € 10,- via Jannie Zwartscholten

BERICHT VAN DE KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE

De bankrekeningen van de Protestantse Gemeente De Bron te Elim zijn gewijzigd/vastgesteld als volgt: Rekening courant Kerkrentmeesters: NL16 RABO 0316 6014 62 Rekening courant Diaconie: NL20 RABO 0316 6000 32

Alle overige banknummers van voorheen Hervormde Gemeente en voorheen Gereformeerde Kerk zijn vervallen.

In alle informatie zullen alleen deze twee nummers nog vermeld worden.

Wilt u/jullie als gemeente de gegevens aanpassen en eventuele betalingen doen op bovengenoemde rekeningen? Bij voorbaat dank.

Uw/jullie Diaconie en Kerkrentmeesters

LEDEN VAN PG DE BRON

Het is de bedoeling dat wij vanaf 1 juli t/m 10 juli weer een zomercollecte gaan houden. Hierbij sturen wij dan een begeleidende zomernieuwsbrief waarin een aantal onderwerpen staan die voor onze leden van belang zijn. De uitgifte van de zomercollecte zakjes zal 1 juli zijn. Vanaf die datum kunt u onze lopers/loopsters weer aan de deur verwachten.

Uw/jullie Kerkrentmeesters

OPEN KERK ELIM

Zoals jullie hierboven in het verslag ven de kerkenraadsvergadering hebben kunnen lezen, willen we iedereen vóór de verbouwing de gelegenheid geven om de kerk aan de Dorpsstraat te bekijken zoals die nu (nog) is.  Dat doen we op de vrijdagmiddagen van 7 juni t/m 19 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur. Is er andere behoefte, dan ben je ook welkom. Er is koffie en gelegenheid voor een praatje.

Erik Potjes zal de gastheer zijn.  De inwoners van Elim gaan we uiteraard informeren. Dat doen we door een folder bij iedereen in de bus te doen, bord bij de kerk, de website, mond tot mond ….

Dus, vertel het voort en kom ook!

   

GEZELLIGE MIDDAG

Hierbij nodigt de kerkenraad alle gemeente leden uit voor een gezellige middag op D.V. 8 juni 2024 Dit wordt gehouden bij de Perebomenwegkerk van 15.00 tot ongeveer 19.00 uur. Zet deze datum in uw/jullie agenda. Wij hopen op een goede opkomst.

Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd. Ook voor de kinderen zullen er leuke speelmogelijkheden zijn.

Dus hopelijk tot 8 juni.

M.v.g. de Kerkenraad van PG ,,de Bron” te Elim

 

Uitleg Liturgisch bloemstuk Pinksteren 2024

De kleur van Pinksteren is rood. De kleur waarin het vurige karakter van de Heilige Geest tot uitdrukking komen. Er zijn 3 paradijsvogelbloemen verwerkt in het stuk. Zij staan voor de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wanneer ze helemaal open gaan zien we hoe een vlam zich ontwikkeld mat alle kleuren: rood, geel, oranje en blauw. Tongen van vuur. De neergaande lijnen van de klimop zijn als teken van verwijzing naar de uitstorting van de Heilige Geest op alle mensen. Hiertussen hangen gekleurde linten als teken dat God zo machtig was dat Hij de apostelen in verschillende talen liet spreken en zo begrepen werden. De 4 rode rozen verbeelden de 4 elementen: Lucht, water, vuur en aarde. Dit alles is opgemaakt op een ronde pot die de wereld voorstel waarin we leven.

 MUNTUITGIFTE

Muntuitgifte elke tweede woensdag van de maand van 18.45 uur tot 19.15 uur in de consistorie van de Dorpsstraatkerk. Ook kunnen elke dag, na telefonisch overleg, munten gehaald worden bij Jannie Zwartscholten, tel: 351856

De kerkrentmeesters

LIVE STREAM VOLGERS

Via de beamerpresentatie voorafgaand aan de dienst, worden de te houden collectes getoond. De kerkrentmeesters en diakenen willen graag zoveel mogelijk de gestelde doelen halen. Steunt u hen? De banknummers zijn:

Kerkrentmeesters :       NL16 RABO 0316 6014 62

Diaconie:                     NL20 RABO 0316 6000 32

INLEVERMOMENT KOPIJ KM

De kerkenraad

CONTACTPERSOON LIEF EN LEED

Wilt u iets vermeld hebben op de nieuwsbrief geef het dan door. Mijn email adres is catharina@vanblankenelim.nl telefoonnummer 351435 of een appje naar 06-21525131.

Als u denkt,  er is iemand in de gemeente die een bos bloemen verdient, ook dan mag u mij een berichtje sturen.

Groet, Catharina van Blanken

Elim’s PKN nieuws

Wilt u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com

KOPIJ VOLGENDE KM

Op dinsdag 30 april 2024, tot 19.30 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres: kmgeref@gmail.com

Mocht het zo zijn dat u dan alsnog een dringend bericht heeft, dan is dat het natuurlijk mogelijk om dat alsnog aan te leveren.

WEBSITE

Bent u op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden. Het adres van de site is www.pkn-elim.nl

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl