KM voor 2 t/m 16 juni


BLOEMENBEZORGING

LOEMENBEZORGING

Zondag 14 juli Arendje Benjamins en Femmie Mol
Zondag 21 juli Jannie Snippe en Jenny Ellerie
Zondag 28 juli Truida Krikken en Jannie Snippe
Zondag 4 augustus Ria ten Caat en Hilly van der Kooij

LIEF EN LEED

Albert Stoter, M. Kuilerweg 4, 7916VM, moet ook nog veel geduld opbrengen, drie maanden een brace, pijnstilling en volgende week weer een foto. Verder is het allemaal afwachten. Albert en Bertha heel veel sterkte gewenst.

Catharina van Blanken, Gosem Engelsstraat 9a, 7916PX, is aan het bijkomen van een longembolie en een ontsteking aan het been. Dit alles vergt weer tijd om de conditie weer wat op te bouwen, maar ze gaat de goede kant weer op.

Eddie Zwartscholten, Dorpsstraat 43a, 7916PA, is in afwachting van een operatie en verdere behandeling. Eddie en Jannie veel sterkte toegewenst.

Gert Odink, Prieswijk 39, 7916RN, verblijft nog steeds in Weidesteyn en er zijn grote zorgen, naar de mens gesproken zal er geen beterschap meer zijn.Fam. Odink veel kracht en sterkte toegewenst.

Mevr. A. Akse-Prins, Langewijk 21, 7916PS, heeft te horen gekregen dat ze ernstig ziek is, haar levenseinde lijkt te naderen. We wensen haar, maar ook haar man, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in deze dagen van afscheid nemen.

DE 75 PLUSSERS

Naam Achternaam Straat d Geb. j.
Br. L. Schonewille 30-7 1948
Br. R. Hallink 3-8 1948
Br. H. ten Caat 4-8 1948
Zr. G. Hallink-Entjes 6-8 1949
Zr. G. Lichtendonk-Snippe 6-8 1944

Hartelijk Gefeliciteerd!

OVERLEDEN

Woensdag 3 juli is Jantien Kroesen-Kikkert, gewoond hebbend Jan Haarstraat 24, kamer 8, 7926TC, Kerkenveld,  overleden. We willen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toewensen. De begrafenis was maandag  8 juli.

OVERLEDEN

Maandag 17 juni is Loes Heiner-van Dalen, gewoond hebbend Prieswijk 43, 7916RN Elim, overleden. We willen André, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toewensen. De begrafenis heeft vrijdag 21 juni plaats gevonden.

IN MEMORIAM LOUISE (LOES) HEINER-VAN DALEN
Loes overleed maandag 17 juni. In de dienst van Woord en gebed op vrijdag 21 juni stonden we stil bij psalm 121 en herinneringen aan Loes.
Loes ontmoette André op een vakantiekamp voor mensen met een handicap, waar ze beiden actief waren als vrijwilliger. Ze trouwden in 1974 en gingen wonen in Waddinxveen. Loes was actief bij het Ministerie en André studeerde als predikant. Loes werd zo predikantsvrouw en steunde André in zijn werk: ze gaf hem advies, kwam voor hem op en wist met haar gevoel voor humor gebeurtenissen te relativeren. Loes was flexibel en gastvrij wanneer er mensen aanklopten bij de pastorie. Op de verschillende plekken waar ze woonden – Colijnsplaat, Haarlemmermeer, Woerden, Leeuwarden-West, Vroomshoop en tot slot Elim  – was Loes op verschillende manieren actief binnen de gemeenten. Loes mocht graag zingen in de cantorij en had de gave om koren op te zetten en te dirigeren. Ze was bestuurslid van het gymnasium in Leeuwarden en voorzitster van de PCOB. Wat een belemmering was in haar doen en laten was haar gezondheid, die van jongs af aan haar parten speelde.
Loes was vooral moeder van de twee zonen en later ook oma in hart en nieren. Ze gaf haar aandacht aan de kinderen en kleinkinderen, ook al kostte het energie. Na de geboorte van het eerste kleinkind illustreerde zij het boekje met Bijbelse verhalen voor kinderen, geschreven door André. Loes was creatief en kleurrijk als mens. Ze was met empathie gericht op de ander en had wilskracht. Deze wilskracht maakte dat ze dapper door bleef zetten, ook toen ze steeds meer moest inleveren qua gezondheid. Ze bleef positief ondanks haar ziekte. André werd meer en meer haar mantelzorger.
Een kostbaar moment is, dat Loes en André eind mei hun 50 jarig huwelijksfeest vierden, samen met de kinderen en kleinkinderen.

Loes bleef tot het laatst een krachtige vrouw. Ze overleed met een glimlach op haar gezicht. Boven de rouwkaart staat: ‘Een sterke vrouw in haar kwetsbaarheid’.
Het geloof was voor Loes een anker, wat ook af te lezen is uit de liederen en teksten die ze opschreef voor haar afscheid. Deze teksten hebben in zich het besef, dat de weg door het leven niet altijd gemakkelijk is. Ondanks vallen, opstaan én vragen vertrouwen op God. Loes ging haar weg door het leven, als de pelgrim in psalm 121, die – ondanks de bergen op zijn pad – vertrouwt dat God meegaat tot in eeuwigheid. Een plek waar we ontvangen worden in Gods liefde en licht. Thuiskomen in Gods eeuwige licht, als het licht van de opkomende zon, dat Loes zo mooi vastlegde in een schilderij.
Wij mogen geloven dat God ook met ons meegaat: met André, de kinderen en kleinkinderen en iedereen die Loes nu mist. Om de woorden uit het ‘gebed aan de grens’, gelezen op haar afscheid, te herhalen:


            Hier, aan de grens van het Licht,
            zeggen wij: vaarwel en tot ziens, reisgenoot,
            nu geroepen te gaan langs andere wegen
            maar onafscheidelijk onze metgezel,
            en op dezelfde tijdloze reis
            geleid door dezelfde Geest.
      
Hetty Kleinjan

VERANTWOORDING GIFTEN

Voor de bloemenkas is ontvangen:

1 x € 10,- via Catharina van Blanken 1 x € 10,- via Bertha Stoter 1 x € 10,- via Jannie Snippe 1 x € 10,- via Dinie Prijs

COLLECTEOVERZICHT juni 2024

Diaconie € 200,35
Diaconie en H.A. tafel –  116,20
Kerkrentmeesters –  462,30
Giften Kerkrentmeesters per bank   –    47,50
Totaal € 826,35

BERICHT VAN DE KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE

De bankrekeningen van de Protestantse Gemeente De Bron te Elim zijn gewijzigd/vastgesteld als volgt: Rekening courant Kerkrentmeesters: NL16 RABO 0316 6014 62 Rekening courant Diaconie: NL20 RABO 0316 6000 32

Alle overige banknummers van voorheen Hervormde Gemeente en voorheen Gereformeerde Kerk zijn vervallen.

In alle informatie zullen alleen deze twee nummers nog vermeld worden.

Wilt u/jullie als gemeente de gegevens aanpassen en eventuele betalingen doen op bovengenoemde rekeningen? Bij voorbaat dank.

Uw/jullie Diaconie en Kerkrentmeesters

OPEN KERK ELIM

Zoals jullie hierboven in het verslag ven de kerkenraadsvergadering hebben kunnen lezen, willen we iedereen vóór de verbouwing de gelegenheid geven om de kerk aan de Dorpsstraat te bekijken zoals die nu (nog) is.  Dat doen we op de vrijdagmiddagen van 7 juni t/m 19 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur. Is er andere behoefte, dan ben je ook welkom. Er is koffie en gelegenheid voor een praatje.

Erik Potjes zal de gastheer zijn.  De inwoners van Elim gaan we uiteraard informeren. Dat doen we door een folder bij iedereen in de bus te doen, bord bij de kerk, de website, mond tot mond ….

Dus, vertel het voort en kom ook!

   

GEZELLIGE MIDDAG

UITLEG LITURGISCHE KLEUREN KERKELIJK JAAR

Vier kleuren

De kleuren willen de seizoenen van de kerkelijke kalender ‘kleuren’, zodat wie de kerk binnenkomt in één oogopslag ziet wat de grondtoon is van de dienst, of in welke tijd van het jaar we qua sfeer zitten. Groen is daarbij de ‘gewone’  tijd, die staat voor hoop en groei. Paars geeft uitdrukking aan ingetogenheid en waardigheid. Wit is feest zonder meer. En rood wijst op de Heilige Geest of op het martelarenbloed – beide aspecten zijn gerelateerd aan kerk zijn door de eeuwen heen en aan de oorsprong van de kerk.

Grofweg komt twee keer per jaar dezelfde kleurvolgorde terug: Advent (paars) – Kerst (wit) – Epifaniëntijd (groen) – Veertigdagentijd (paars) – Pasen (wit) – zomertijd en herfsttijd (groen). De zeldzaamste kleur is rood, die wordt in de reguliere kalender van zondagen alleen met Pinksteren gedragen.

Subkleuren en nuanceringen

Maar er zijn uitzonderingen – of beter: nuanceringen. Oorspronkelijk zijn er veel meer kleuren, zoals goud (voor de hoogtij-feestdagen), zwart (voor Goede Vrijdag), of lichtblauw (hoop)De enige subkleur die in de protestantse kerken gebruikt wordt is roze, op de derde Advent en de vierde zondag van de Veertigdagentijd: het paars wordt dan tijdelijk even iets lichter als vooruitblik op het komende (kerst- of paas)feest. Het gaat dan om zacht-roze, wat bijvoorbeeld in het Engels ‘rose’ heet, niet ‘pink’ (felroze). Kerken die geen roze kleden hebben, laten dan overigens paars hangen. Op Witte Donderdag, de naam zegt het al, wordt het paars onderbroken door voluit wit.

En er zijn dagen dat je kunt kiezen.

Keuzedagen

  • Tweede Kerstdag: als de geboorte van de Heer opnieuw gevierd wordt is het wit, maar als gedachtenisdag van Stefanus als eerste christelijke martelaar (Handelingen 6 en 7) is het rood.
  • Palmzondag: als begin van de passieweek paars, maar als de nadruk echt ligt op de intocht in Jeruzalem kan ook rood gekozen worden, dat tegelijkertijd wijst op de geestkracht van de mensen bij de intocht in Jeruzalem, en vooruitwijst naar het bloed dat er zal vloeien aan het eind van de week. Aansprekend is ook als men met rood de dienst begint met het verhaal van de intocht in Jeruzalem, en aan het eind, als het passieverhaal gelezen wordt, of een klein symbolisch deel eruit, zoals de aankondiging dat Judas vertrekt om Jezus te verraden als opmaat naar de lezingen later in die week,
  • tijdens de dienst te wisselen naar paars: zo wordt de toon gezet naar de week die komt.
  • Goede Vrijdag: hiervoor geldt hetzelfde als op Palmzondag: paars of rood. Zelfs zwart is denkbaar, als uitdrukking van diepste duisternis.
  • Stille Zaterdag zet de kleur van vrijdag voort (paars of rood), maar wisselt op het moment dat het verhaal van de opstanding gelezen

wordt en de paaskaars naar binnen gedragen in wit. Zo ontstaat er een mooi theatraal aspect wanneer het duister ineens omkeert in licht. Wanneer de dienst alleen het karakter van waken en bidden heeft, en het licht van Pasen pas de volgende dag gevierd wordt, volstaat alleen paars. Omgekeerd, als het licht al in het begin van de Paaswake wordt binnengedragen, kan men direct voor wit kiezen.

  • Zondag Trinitatis (de zondag na Pinksteren) kleurt wit als deze als Trinitatis, dus met de nadruk op de Drie-eenheid in verkondiging en lied, wordt gevierd. Als er echter in de lezingen een begin wordt gemaakt met de zomertijd, dan volstaat het gewone groen.

Kleuren ‘overrulen’ bij bijzondere gelegenheden

Er zijn momenten dat de gebruikelijke kleur van dat moment als het ware ‘overruled’ wordt door een bijzondere gebeurtenis. Bij belijdenis en doop wordt, ongeacht wanneer het in het jaar valt, altijd wit gebruikt. Zo wordt bij de bevestiging van ambtsdragers, ook weer ongeacht wanneer dit in het jaar valt, altijd rood gebruikt.
En gedenkdagen, zoals 31 oktober (hervormingsdag), mogen in plaats van de kleur van de tijd van het jaar rood dragen. Zo wordt zichtbaar dat de hernieuwde geestkracht in de kerkgeschiedenis gevierd wordt, maar ook het bloed van iedereen die in die tijd op de brandstapels terechtkwam herdacht. Die kleur geldt voor alle kerkelijke gedenkdagen.

Liturgische kleur Avondmaal

Hoe zit het met het avondmaal? Kent dat een eigen kleur? Daarvoor moeten we even terug naar het ontstaan van de kleuren in de katholieke kerk. We moeten daarbij bedenken dat de kerk wekelijks (of zelfs dagelijks) de mis viert. Zou de maaltijd van de Heer een eigen kleur hebben, dan zou je iedere dag dus dezelfde kleur hebben. En dat kan niet! Nee, het werkt juist omgekeerd: de verschillende periodes van het liturgische jaar kleuren juist de manier waarop het avondmaal gevierd wordt. In de paarse tijd als gedachtenismaal aan Jezus’ lijden en het laatste avondmaal, of in Advent als verwachting; op de witte dagen als voluit een feestmaal, uitziend op Gods toekomst; in de groene tijd als maaltijd om als gemeente aan te groeien en gevoed en gelaafd te worden; en op rode dagen als geloofsgemeenschap boven alle tijden en plaatsen verbonden door de Geest. Zo krijgt de maaltijdviering steeds een ander accent, dat ingekleurd kan worden met omringende liederen en tafelgebeden.

Dit was slechts een greep uit het gebruik van kleuren in de kerk.

Uitleg Liturgisch bloemstuk Pinksteren 2024

De kleur van Pinksteren is rood. De kleur waarin het vurige karakter van de Heilige Geest tot uitdrukking komen. Er zijn 3 paradijsvogelbloemen verwerkt in het stuk. Zij staan voor de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wanneer ze helemaal open gaan zien we hoe een vlam zich ontwikkeld mat alle kleuren: rood, geel, oranje en blauw. Tongen van vuur. De neergaande lijnen van de klimop zijn als teken van verwijzing naar de uitstorting van de Heilige Geest op alle mensen. Hiertussen hangen gekleurde linten als teken dat God zo machtig was dat Hij de apostelen in verschillende talen liet spreken en zo begrepen werden. De 4 rode rozen verbeelden de 4 elementen: Lucht, water, vuur en aarde. Dit alles is opgemaakt op een ronde pot die de wereld voorstel waarin we leven.

 MUNTUITGIFTE

Muntuitgifte elke tweede woensdag van de maand van 18.45 uur tot 19.15 uur in de consistorie van de Dorpsstraatkerk. Ook kunnen elke dag, na telefonisch overleg, munten gehaald worden bij Jannie Zwartscholten, tel: 351856

De kerkrentmeesters

LIVE STREAM VOLGERS

Via de beamerpresentatie voorafgaand aan de dienst, worden de te houden collectes getoond. De kerkrentmeesters en diakenen willen graag zoveel mogelijk de gestelde doelen halen. Steunt u hen? De banknummers zijn:

Kerkrentmeesters :       NL16 RABO 0316 6014 62

Diaconie:                     NL20 RABO 0316 6000 32

INLEVERMOMENT KOPIJ KM

De kerkenraad

CONTACTPERSOON LIEF EN LEED

Wilt u iets vermeld hebben op de nieuwsbrief geef het dan door. Mijn email adres is catharina@vanblankenelim.nl telefoonnummer 351435 of een appje naar 06-21525131.

Als u denkt,  er is iemand in de gemeente die een bos bloemen verdient, ook dan mag u mij een berichtje sturen.

Groet, Catharina van Blanken

Elim’s PKN nieuws

Wilt u iets vermeld hebben op het Elims PKN-nieuws dat niet meer in KM kan of kon, dan kunt u dit doorgeven tot vrijdagavond 18.00 uur via elimspknnieuws@gmail.com

KOPIJ VOLGENDE KM

Op dinsdag 30 april 2024, tot 19.30 uur, kunt u kopij aanleveren via het volgende e-mailadres: kmgeref@gmail.com

Mocht het zo zijn dat u dan alsnog een dringend bericht heeft, dan is dat het natuurlijk mogelijk om dat alsnog aan te leveren.

WEBSITE

Bent u op zoek naar informatie over onze kerk, deze kunt u hier vinden. Het adres van de site is www.pkn-elim.nl

KERK TV

Vanaf nu is het mogelijk voor de abonnees van kerkradio/kerk tv om de dienst van de Gereformeerde kerk te volgen met beelden en geluid, en niet zoals voorheen met alleen geluid. De kerk heeft de camera in bruikleen van de Hervormde gemeente en we hebben dit geïnstalleerd en getest. Het kanaal is nummer 26.

Het adres van de site is www.pkn-elim.nl