LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 2021

Zondag 21 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We komen bij elkaar om te gedenken hen die ons voorgingen naar het land van louter licht.

We willen gedenken, de namen noemen en samen bidden en danken in de kracht van de Heilige Geest die Jezus ons als Trooster heeft beloofd.

De broeders en zuster die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen zijn:

Hennie Kuiper-Klein, overleden 18 december 2020, 80 jaar.

Roelof Kuiper, overleden 25 december 2020, 84 jaar

Dinie Benjamins-Metselaar, overleden op 27 december 2020, 89 jaar.

Hennie Zwiers-Brunink, overleden 15 januari 2021, 91 jaar

Jantje Smit-Winkel, overleden op 19 februari 2021, 91 jaar.

Tinie Benjamins-ten Kate, overleden op 25 februari 2021, 70 jaar

Harm Vos, overleden 26 februari 2021, 84 jaar

Tinie Post-Doldersum, overleden 24 maart 2021, 90 jaar.

Petertje Snippe-de Vries, overleden 29 maart 2021, 99 jaar.

Riekie Hartman-Steenbergen, overleden 9 april 2021, 77 jaar.

Roelie Guichelaar-Metselaar, overleden 30 mei 2021, 92 jaar.

Dinie Guichelaar-Doldersum, overleden 26 september 2021, 90 jaar.

Heer, herinner U de namen

van hen, die gestorven zijn,

en vergeet niet, dat zij kwamen

langs de straten van de pijn,

langs de wegen van het lijden,

door het woud der eenzaamheid,

naar het dag en nacht verbeide

Vaderhuis, hun toebereid.

————————————————————————————————————————

Zondag 13 januari 2019, Ontmoetingsdienst verzorgt door de Country Trail Band

________________________________________________

Voleindingszondag 25 november 2018

Vandaag zullen de namen genoemd worden van mensen die herdacht worden door het noemen van hun naam en het aansteken van een kaars.

Dit zijn;

Henk Lensen,  overleden op 1 januari 2018, 74 jaar.

Albert Veuger, overleden op 7 februari 2018, 78 jaar

Liesbeth Veldman- v. Veggel, overleden op 27 maart 2018, 57 jaar

Geert Zwiers, overleden op 4 mei 2018, 89 jaar

________________________________________________

Voleindingszondag 26 november 2017

Vandaag zullen de namen genoemd worden van mensen die herdacht worden door het noemen van hun naam en het aansteken van een kaars.

Dit zijn:

Margje Stoter- Lensen, overleden op 3 oktober 2017

Albert Harmannus Bleker, overleden op 11 juni 2017

Voleindingszondag 26 november 2017


Zondag 18 december 2016 mochten we vieren het 75 jarig bestaan van de onze gemeente en gedenken dat 50 jaar geleden het orgel in gebruik is genomen. Deze dienst werd voorgegaan door Ds. Heiner en Da. Alkema- Arends. Het een prachtige dienst. Tevens werden Albert Stoter (40 jaar organist) en Fini en Walraad Guichelaar (25 jaar kostersechtpaar) gehuldigd voor hun werkzaamheden. Na de dienst werd onder het genot van een kopje koffie en daarna een lunch herinneringen opgehaald.


We mogen op 7 februari terugkijken op een prachtige jeugddienst, waarin het thema ”Follow Me” centraal stond. De dienst werd geleid door Mevr. Woord uit Ens en ”Half a mile” uit St. Jansklooster verleende muzikale medewerking. We mogen God volgen, in fijne, maar ook juist de moeilijke tijden! Iedereen bedankt voor zijn/ haar komst en medewerking in deze dienst!


Kerstnachtdienst 24 dec. 2015 in een mooi gevulde Dorpsstraatkerk m.m.v. Chr. mannenkoor Hollandscheveld.

 


Eeuwigheidszondag 22 november 2015.

Wij noemen de namen                                                              Wij noemen de namen

Wij noemen de namen van onze dierbaren                              Wij noemen de namen van het nieuwe leven

Wij noemen de namen stil in ons hart                                       Zij die dit jaar erbij gekomen zijn

En steken voor hen een lichtje aan                                           Wij noemen de namen in ons hart

 

Wij noemen u de slachtoffers                                                    Zo herinneren wij die ons verlieten

Van terrorisme wereldwijd                                                        En zij die pas gekomen zijn

Wij steken voor hen een lichtje aan


Startzondag 20 september 2015

Het winterseizoen is weer begonnen! Op 20 september zijn we  gestart met een dienst samen de Hervormde kerk. Deze dienst werd geleid door mevr. Jannie Postma uit Emmen. Daarna was er koffie en een gezamenlijke maaltijd. Men werd echter in groepjes verdeeld, waarna bij verschillende gemeenteleden de lunch werd genuttigd, een Running Lunch dus. Bij de één soep, bij de ander broodjes enz. De dag werd afgesloten met een zangdienst. Men kon tijdens de koffie ’s morgens ‘verzoeknummers’ indienen. Al met al een zeer geslaagde dag.

Een impressie met foto’s volgen nog!


Afscheid Ds. Heiner 26 juni 2015

Op 26 juni 2015 heeft Ds. Heiner, na 4 jaar, afscheid genomen van de Gereformeerde en Hervormde kerk te Elim om te kunnen genieten van zijn pensioen. Samen met zijn vrouw is Ds. Heiner blijven zij wonen in Elim.

Ds. Heiner werd in mei 2011 bevestigd als predikant voor de Hervormde en Gereformeerde kerk. Vele diensten en bezoeken later aan onze ouderen en zieken, maar ook bij geboorte, huwelijken en overlijden , speelde hij een belangrijke rol binnen onze gemeenten. Bezoeken werden altijd zeer op prijs gesteld. In een volle kerk werd afscheid genomen van Ds. Heiner en zijn gezin. Er werd veel gezongen tijdens de dienst, te gast was Lucas Kramer, bekend van het EO programma Nederland zingt. Na het uitbrengen van zijn laatste zegen werden er door een aantal mensen warme afscheidswoorden gesproken. O.a. de beide voorzitters van de kerkenraden, de classis, de burgemeester van Hoogeveen, maar ook de beide zonen van Ds. Heiner en zijn vrouw. Tevens werd hen een cadeau aan geboden namens de gemeenteleden. Na de afscheidsdienst was er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie, thee of limonade in de ¨Open deur¨, waar tevens persoonlijk afscheid genomen kon worden.