Zending- en evangelisatiecommissie;

Zending is het doorgeven van de blijde boodschap; het getuigen van het geloof dat wij bezitten en de behoefte er anderen deelgenoot van te maken.

Verder hebben de commissie en ook gemeenteleden tot taak het verkregene als rentmeesters te beheren en getuige te zijn van hun Grote Rentmeester. De commissie organiseert, in samenwerking met de Hervormde evangelisatiecommissie, daartoe 3 bijzondere diensten per jaar onder de naam: Evangelisatiedienst. Tevens is er aan het eind van de Elimse feestweek een tentdienst. In samenwerking met Chr. basisschool ”de Palm” op de eerste zondag in oktober een schooldienst.

Verder worden er giften naar eigen keuze gegeven.

Verjaardagscommissie;

De opbrengst van de verjaardagsbus wordt voor verschillende doeleinden binnen de gemeente besteed. Op, of direct na uw verjaardag kunt u de collectebus verwachten………..

Jeugdraad;

Taak en doelstelling van de jeugdraad; een stukje begeleiding van de jonge mens in dienst van Jezus Christus. Dit uit zich in het clubwerk, het samen met de leiding organiseren van 3 á 4 jeugddiensten, startavond, jaarfeest, attenties voor bejaarden, alleenstaanden en zieken. De zittingsduur in het bestuur is 4 jaar. De clubleiding heeft ook zitting in de jeugdraad.

Jeugdclub

Catechisatie; zie jeugd