Sinds juni 2015 is de Gereformeerde kerk Elim vacant.

Een vriendelijk verzoek aan iedereen. S.v.p. alles wat te maken heeft met “Lief en leed” doorgeven aan  Mevr. W. Bleker- Seubring, tel. 0524 571774    wbleker2@freeler.nl